Tin tức

144 vụ án bảo hiểm, hơn 356 tỷ đồng công ty bảo hiểm trả khách hàng

Tổng số tiền người mua bảo hiểm yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả là 491,5 tỷ đồng, kết quả toà án tuyên thắng là hơn 356,1 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 72,46%).

Vụ kiện đòi bồi thường tổn thất hàng hóa theo hợp đồng bảo hiểm: Những bất thường trong phiên xử sơ thẩm

Theo quy định của Điều 42 Luật Kinh doanh bảo hiểm “doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị” và “trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm”.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi làm mất hành lý ký gửi tại sân bay

Khoản 1 Điều 161 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 quy định về nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của người vận chuyển đối với hành lý ký gửi như sau: “1. Người vận chuyển có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hàng hóa, hành lý ký gửi do sự kiện xảy ra từ thời điểm người gửi hàng, hành khách giao hàng hóa, hành lý ký gửi cho người vận chuyển đến thời điểm người vận chuyển trả hàng hóa, hành lý ký gửi cho người có quyền nhận; đối với vận chuyển hàng hóa, thời gian trên không bao gồm quá trình vận chuyển bằng đường biển, đường bộ, đường sắt hoặc đường thuỷ nội địa được thực hiện ngoài cảng hàng không, sân bay”.

Ai có quyền đòi bồi thường tổn thất hàng hoá?

Khi vận đơn được người vận chuyển ký phát theo yêu cầu của người giao hàng và người thuê vận chuyển không phải là người nhận hàng thì ngoài hợp đồng vận chuyển theo chuyến mà người vận chuyển cũng là một bên của hợp đồng, đã hình thành một hợp đồng mới giữa người vận chuyển và người nhận hàng/người giữ vận đơn mà chỉ người này mới có quyền khiếu nại về hư hỏng, mất mát hàng hóa

Khó xử hình sự người gây oan sai cho ông Nén

Luật sư Trần Vũ Hải - người tham gia bảo vệ ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án “bà Bông” và vụ “kỳ án vườn điều” nhận định: “Những tội danh có thể áp dụng để truy cứu trách nhiệm hình sự những người gây oan sai này là: tội cố ý truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, tội ra bản án trái pháp luật, tội ra quyết định trái pháp luật, tội dùng nhục hình, tội bức cung, tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ...