VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG được thành lập theo Giấy đăng ký họat động Văn phòng luật sư số 41.01.0841/TP/ĐKHĐ ngày 06/8/2008 của Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Địa chỉ trụ sở tại Căn E1, tầng 9 tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM. Văn phòng được phép họat động kể từ ngày 06/8/2008.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự và hôn nhân gia đình và các dịch vụ pháp lý khác với vai trò là Người bào chữa hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hoặc Người được ủy quyền.