Dịch vụ

Tư Vấn Luật Thường Xuyên Cho Các Doanh Nghiệp

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG thực hiện tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp về:

-         Tư vấn cho các doanh nghiệp mua bảo hiểm tài sản, con người và bảo hiểm trách nhiệm tại các doanh nghiệp bảo hiểm;

-         Tư vấn cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

-         Tư vấn giao kết và thực hiện các hợp đồng thương mại;

-         Tư vấn pháp lý trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp


Văn Phòng Luật Sư Sao Vàng
VP: Căn E1, tầng 9 tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: (+84) 0903 744208 - Hotline: (+84) 0962 756747
Email: [email protected] - [email protected]