Dịch vụ

Tư Vấn Luật Về Tranh Chấp Hợp đồng Bảo Hiểm

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SAO VÀNG là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý về “ Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”. Đây là lĩnh vực có tính chất phức tạp đòi hỏi phải có sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực bảo hiểm theo tập quán bảo hiểm  quốc tế và pháp luật về bảo hiểm của Việt Nam. Trong những năm qua, chúng tôi đã thực hiện khiếu nại và/hoặc khởi kiện thành công nhiều vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm cơ bản trong các vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm:

-         Các điều khoản bảo hiểm được áp dụng chủ yếu theo tập quán bảo hiểm quốc tế. Nội dung của các điều khoản diễn giải khá phức tạp, do đó quan điểm giải quyết và áp dụng thỏa thuận, pháp luật và tập quán của Tòa án các cấp có sự khác nhau dẫn đến có nhiều rủi ro pháp lý trong quá trình giải quyết tranh chấp;

-         Người được bảo hiểm thường chưa thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm;

-         Quyền lợi bảo hiểm lớn hơn rất nhiều lần so với khoản phí bảo hiểm phải nộp;

-         Việc giải thích các điều khoản của hợp đồng thường theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm.

Các nội dung quan trọng để khiếu nại và/hoặc khởi kiện thành công quyền lợi bảo hiểm: Chúng tôi phải được tham gia từ quá trình khai báo tổn thất, quá trình giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất và quá trình khiếu nại quyền lợi bảo hiểm.


Văn Phòng Luật Sư Sao Vàng
VP: Căn E1, tầng 9 tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: (+84) 0903 744208 - Hotline: (+84) 0962 756747
Email: [email protected] - [email protected]